Slika

Primerjava injektorskega prezračevanja in nadtlačnega prezračevanja (izpihovanja)

Primerjava nadtlačnega prezračevanja s turbo-injektorskim

Injektorsko prezračevanje ustvari tunelski (predorski) učinek. Intervencijsko osebje zamaši (zmanjša) pretok zraka (zračni tok), posledica je prekinitev prezračevanja. Pri nadtlačnem prezrečevanju se zračni tlak enakomerno porazdeli po vsem objektu, kar povzroči enakomerno razdimljenje. Stožec zraka naj pokrije celotno vratno odprtino. Intervencijsko osebje naj ne ovira zračnega toka, (zamaši pretok zraka (zračni tok)), posledica je prekinitev prezračevanja.

Pravilna postavitev prezračevalnika (izpihovalca)

1. Zračni stožec naj v celoti pokrije vratno odprtino.
2. Pot dovajanja svežega zraka naj bo daljša in pot odvajanja dima krajša.

3. Pri močnejšem vetru moramo upoštevati smer vetra.
4. Izbrati moramo pravilno razmerje med dovodno in odvodno odprtino.