Slika

Poslanstvo

  • ZIEGLER je srednje veliko mednarodno podjetje za gasilsko tehnologijo.

  • ZIEGLER se zaveda, da so zaposleni ključ do uspeha podjetja.

  • Naši produkti in zmogljivosti zagotavljajo našim kupcem visoko (več-) vrednost.

Vizija

  • Kontinuiran nadaljnji razvoj temelji na zadovoljstvo naših kupcev in našem ekonomskem uspehu.

  • Prizadevamo si za enakomerno rast, ki temelji na kontinuiranih izboljšavah naših zmogljivosti in konkurenčnosti.

  • ZIEGLER želi obdržati vlogo tržnega vodje na izbranih trgih. Na ostalih trgih želi povečati svojo prisotnost in si s tem izoblikovati podobo pomembnega tekmeca na teh trgih.